2 Core Motivators that Influence your Prospect’s Decison

May 2 Motivators na nagti-trigger sa isang Prospect para gumawa ng desisyon: 1. Anticipation of Gain – yung mga bagay na pwedeng makuha ni Prospect kapag nag-join sila sa opportunity mo. 2. Fear of Loss – yung mga bagay na pwedeng mawala kay Prospect kapag HINDI sila mag-join. Pwedeng ang tanong mo ngayon ay ganito, ano ba…

Click Here To Continue Reading →

How to Attract TONS of Qualified Prospects Using the Internet

Prospects

Karamihan sa mga sumasali sa Network Marketing and other opportunity giving business, ang alam nilang paraan para makakuha ng mga Prospects ay ganito: Sumasali sila sa mga Facebook Groups para mag-post ng “Join Me and earn up to…” or “Be part of my team now and be the Next Millionaire…” stuff na yan. Gumagawa ng…

Click Here To Continue Reading →