How to Develop the “YOU” Brand in Network Marketing

Network Marketing

Umpisahan natin ang topic na ito sa isang kwento… Sa isang Network Marketing Company, merong apat na bagong distributor. Si Distributor A, Distributor B, Distributor C at Distributor D. Noong pagkasali na pagkasali nila, nag-isip agad sila kung paano nila ipapakita yung opportunity nila sa maraming tao  sa Social Media Ang ginawa ni Distributor A,…

Click Here To Continue Reading →

Listening Skills: Why Important in Network Marketing?

Listening Skills

“THE MOST BASIC OF ALL HUMAN NEEDS IS THE NEED TO UNDERSTAND AND BE UNDERSTOOD. THE BEST WAY TO UNDERSTAND PEOPLE IS TO LISTEN TO THEM.” — RALPH G. NICHOLS Ang dahilan bakit may mga negosyo ay para magbigay ng solusyon sa mga problema ng tao. Ang purpose ng MLM at Network Marketing ay para magbigay ng…

Click Here To Continue Reading →

How NOT to Hard Sell or Tagged as Pushy Sales Man

Hard Sell

“The Healthy Do Not Need A Doctor – It Is The Sick Who Do!” Lahat ng tao, nagkakasakit. At kapag nagkasakit tayo, madalas ay pumupunta tayo sa Doctor dahil naghahanap tayo ng gamot para dito. Tanong… Nakakita na ba kayo ng isang Doctor na nagha-Hard sell?  Nakakita na ba kayo ng isang Doctor na pumupunta…

Click Here To Continue Reading →

MLM: 5 Types of People who are Looking for Opportunities

MLM

Importanteng maintindihan natin na may kanya-kanya dahilan ang bawat tao bakit sila sumasali sa MLM. At yung character at intensyon nung tao ang magsasabi kung hanggang saan sila makakarating dito. Importanteng malaman mo yung iba’t-ibang klase ng tao na naghahanap ng opportunity para makapag-save ka ng maring oras at effort sa mga iga-guide at tutulongan mo…

Click Here To Continue Reading →

12 Common Mistakes to Avoid by a Newbie Networker

Newbie Networker

MISTAKE #1: Trying to understand everything Dapat ma-realize natin na parang pag-aaral kung paano magbisikleta ang Networking Marketing Business… Hindi natin matututunan ito kung babasahin lang natin ang manual Hindi natin matututunan ito hanggang hindi natin uumpisahan magpidal Isang paraan para matuto tayong mag-bike ay kung sesemplang tayo Pero dahil dito, matututo din tayong HINDI…

Click Here To Continue Reading →

How to Overcome Network Marketing Objections

Network Marketing Objections

Right now, dapat aware ka na na sa bawat pakikipag-usap mo sa’yong mga Prospect ay makakatanggap at makakatanggap ka ng isa, dalawa o ilan pang mga Network Marketing Objections. What is Network Marketing Objections? Bago natin talakayin kung paaano ma-overcome ito, pag-usapan muna natin kung ano ba ang Network Marketing Objections. Usually, ang Network Marketing Objections ay:…

Click Here To Continue Reading →

Page 5 of 6